Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Globe

Od roku 2018 jsme se zapojeni do mezinárodního programu Globe – Global Learning and Observations to Benefit the Enviroment. Své výzkumné a ekologické aktivity zaměřují studenti přímo na nejbližší okolí školy. Koordinátorem programu na škole je Mgr. Helena Moltašová.