Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Šablony II

Projekt „Výzkum, vývoj a vzdělávání na GYMSOŠMB 2“

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice uspěla s podáním žádosti o dotaci projektu „Výzkum, vývoj a vzdělávání na GYMSOŠMB 2“ realizovaného v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Projekt je zaměřen na profesní a odborný rozvoj pedagogů, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, společné vzdělávání žáků a studentů a zvýšení jejich seberealizace a aktivity rozvíjející ICT.