Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

I-KAP I

Učíme se ze života pro život

 

Ve školních letech 2018/19 a 2019/20 škola realizuje projekt Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život

Doba realizace projektu:15. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

V rámci projektu budou do výuky zařazovány transferové metody rozvíjející jazykové kompetence a IT dovednosti v ostatních předmětech. Do některých předmětů jsou připravovány aktivizační metody zaměřené na kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a kompetence polytechnické výuky. Studenti budou moci navštěvovat Přírodovědný kroužek a Kroužek robotiky. K těmto účelům škola nakoupí některé nové pomůcky, např.:

  • robotické Lego Mindstorms
  • 3D knihovny Corinth
  • měřící sondy Pasco
  • tablety

Celkový rozpočet projektu pro naši školu přesahuje 700 000 Kč.

logo kap

Videa pořízená v rámci projektu můžete vidět na našem YOU TUBE kanálu.