Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

SRPŠ při Gymnáziu

SRPŠ při Gymnáziu

Kontakt

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Moravské Budějovice, z. s.
Tyršova 365
676 02 Moravské Budějovice 
IČ: 47438118
bank.spojení: 1523159349 / 0800

Základní údaje

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice, z. s. je spolek, který má za cíl podporovat Gymnázium a studenty Gymnázia v jejich studijních a zájmových aktivitách.
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení a podílí se na rozdělování a schvalování financí. Rada volí předsedu, jednatele a pokladníka.
Hlavní příjmy sdružení tvoří členské příspěvky a výtěžek z plesu.
SRPŠ přispívá studentům například na :

  • lyžařský a sportovně turistický kurz
  • financování zájmových kroužků
  • proplácení jízdného na soutěže
  • příspěvek maturantům na nákup stužkovacích potřeb
  • knižní odměny prospěchově nebo sportovně vynikajícím studentům, ap.

O příspěvek mohou požádat SRPŠ pedagogové školy i studenti Gymnázia.