Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Čestné prohlášení

Toto vyplněné a zákonným zástupcem podepsané prohlášení odevzdejte prosím v první den konzultací vyučujícímu v první vyučovací hodině nebo třídnímu u maturitní zkoušky.