Historická budova školy

Škola je umístěna v klidné části města. Při vstupu projdete příjemným prostředím parku.

Více

Areál školy
letecký pohled

Ve čtyřech budovách najdete veškeré vybavení pro moderní výuku, sport i volný čas.

Více

Moderní vybavení
je samozřejmostí

Počítačové učebny, laboratoře a odborné učebny jsou vybaveny moderní technikou, přístroji i nábytkem.

Více

Každý rok pořádáme
zahraniční exkurze

Navštěvujeme Francii, Německo, Rakousko, Itálii, Nizozemsko, Belgii, Švýcarsko, Velkou Británii, Polsko.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice

Moderní škola uplatňující při výuce nejmodernější technické prostředky a individuální přístup ke studentovi
Naše škola si klade za cíl kvalitně připravit studenta na jeho budoucí uplatnění

uvodka s cernochem

Gymnázium

Obory studia Gymnázia

Gymnázium 79-41-K/41 (čtyřleté)
Gymnázium 79-41-K/61 (šestileté)

Více

Střední odborná škola

Obory studia Střední odborné školy

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
Sociální činnost 75-41-M/01

Obory studia pro dálkové studium

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
Sociální činnost 75-41-M/01

Více

Úřední hodiny:

Během prázdnin každé pondělí

8:00-10:00 hodin

 

V úředních hodinách s vámi rádi vyřešíme vaše požadavky a dotazy.
Jednání mimo úřední hodiny je třeba předem dohodnout.

Naše motto

Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.

Michel de Montaigne

Jsme školou, kde se pořád něco děje

01

Nabízíme

výuku vedenou zkušenými, aprobovanými a vstřícnými pedagogy.
Ve školním roce 2012/13 bylo uděleno PhDr. Janáčkové významné celostátní ocenění Nejlepší učitel němčiny. Prostředí menší školy nám umožňuje hlubší poznání našich studentů a jejich potřeb.

02

Zajišťujeme

aktivity studentů, které jim usnadní vstup do nového kolektivu i prostředí a umožní sportovní rozvoj. Na začátku 1. ročníku se koná adaptační kurz, případně kurz učení. Následuje lyžařský kurz a ve 3. roč. sportovně turistický kurz. Každoročně se zúčastňujeme sportovních soutěží na všech úrovních.

03

Rozvíjíme

jazykové a odborné znalosti v rámci pravidelných tuzemských a zahraničních exkurzí, jazykových kurzů a besed se zajímavými lidmi.
Pravidelně se účastníme krajských a celostátních soutěží – olympiád, Středoškolské odborné činnosti ap. Navštěvujeme divadelní představení v cizím jazyce.

04

Podporujeme

aktivity studentů při odborných, kulturních, sportovních a společenských akcích a v zájmových kroužcích.
Ve škole funguje studentská klubovna Akvárko. Studenti připravují např. Majáles, maturitní ples, poslední zvonění, vánoční divadelní soutěž, školní časopis, kulturní akce pro handicapovanou mládež a seniory.

05

Vytváříme

kvalitní materiální podmínky pro výuku i volný čas. Průběžně probíhají rekonstrukce areálu školy, abychom mohli využívat při výuce moderní techniku. Studenti mají k dispozici WIFI síť, multifunkční kopírovací stroje, stravovací a docházkový systém.

06

Spolupracujeme

s našimi studenty, rodiči, s partnery v regionu, základními školami, občanskými sdruženími, charitativními organizacemi, úřady, společenskými organizacemi a vysokými školami.