Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přijímací řízení

Výsledky prvního kola přijímacího řízení najdete po oborech níže. Přijatí uchazeči vyjádří svůj záměr studovat na naší škole doručením zápisového lístku do 2. 6. 2021. Zápisový lístek můžete přinést osobně (vchod z ulice Gymnazijní), nebo zaslat poštou.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky jsou uváděny pod registračním číslem uchazeče, které najdete na pozvánce k PZ.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky jsou uváděny pod registračním číslem uchazeče, které vám bylo / bude sděleno telefonicky.