Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení

Veškeré informace k nové podobě přijímacího řízení stát zveřejňuje na webu prihlaskynastredni.cz

Přihlášky se podávají v termínu od 1. 2. do 20. 2. 2024. Přihlášku podáte nejsnadněji elektronicky v systému dipsy.cz. K přihlášce naskenujete nebo ofotíte doklad o prospěchu na ZŠ (potvrzený formulář ze ZŠ, nebo vysvědčení) a v případě oboru Sociální činnost ještě potvrzení od lékaře (pro tento obor je stanoveno zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k NV č. 211/2010 Sb., bod č. 23 - Závažné duševní nemoci a poruchy chování).

Pokud se rozhodnete pro papírovou či hybridní přihlášku, můžete ji zaslat poštou, doručit osobně v úřední hodiny nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu.

Stručný přehled novinek shrnujeme v následující prezentaci.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky uchazečů jsou v tabulkách uvedeny pod registračním číslem přihlášky. Nepřijatí uchazeči jsou přijati na více prioritní školu, nebo nesplnili podmínky pro přijetí.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do oborů VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, SOCIÁLNÍ ČINNOST a GYMNÁZIUM ŠESTILETÉ.