Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přijímací řízení

Pro velký zájem otevíráme dvě třídy gymnázia a vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení i na tento obor pro doplnění druhé třídy.

Druhé kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení na obory Sociální činnost, Veřejnosprávní činnost a Gymnázium. Přihlášky podávejte do 20. 5. 2022.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky jsou uváděny pod registračním číslem přihlášky. Přijatí uchazeči musí doručit zápisový lístek na vybranou školu do 11. 5. 2022. Osobně nebo poštou.

Druhé kolo přijímacího žízení oboru Gymnázium čtyřleté bude případně vyhlášeno 11. 5. 2022 dle počtu odevzdaných zápisových lístků.

Termíny přijímacího řízení 2022

Vyhlášení přijímacího řízení 2022