Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přijímací řízení

Výsledky druhého kola přijímacího řízení

Výsledky jsou uváděny pod registračním číslem uchazeče, které uchazeči obdrží mailem.

Nepřijatým bude rozhodnutí doručeno poštou.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky uchazečů jsou v tabulkách uvedeny pod registračním číslem uchazeče. Přijatí uchazeči musí doručit zápisový lístek do 15. 5. 2023.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2023