Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška je odložena. Uskuteční se 8. 6. 2020 pro čtyřleté obory a 9. 6. 2020 pro šestiletý obor. uskuteční se pouze první termíny, uchazeč tedy koná jednotnou přijímací zkoušku pouze na první školu na své přihlášce. Výsledek této zkoušky se počítá pro obě školy.

Uchazeči s naší školou na prvním místě obdrží pozvánku k přijímačkám poštou.

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce najdete na https://prijimacky.cermat.cz/ .

 

Čestné prohlášení

Toto vyplněné a zákonným zástupcem podepsané prohlášení musí uchazeč odevzdat u přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení