Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2023

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Zde budou zveřejněny výsledky uchazečů pod registračním číslem přihlášky. Přijatí uchazeči musí doručit zápisový lístek do 10. 5. 2023.