Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přijímací řízení

Na všechny naše obory konají uchazeči jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Kritéria pro přijetí zahrnují i známky ze ZŠ.

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce najdete na https://prijimacky.cermat.cz/ .

Uchazečům nabízíme online přípravný kurz Krok k řijímacím zkouškám.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení