Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Školní jídelna

Studenti stravovat ve školní jídelně v budově školy. Obědová přestávka je zařazena do rozvrhu mezi pátou a šestou vyučovací hodinu ve 12:25 - 12:55. Obědy pro nás vaří Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice. 

Přihlašování a odhlašování obědů

K výběru a odhlašování obědů slouží primárně aplikace iCanteen přes odkaz na stránkách školy.

Každý strávník má vždy po otevření nového stravovacího měsíce obědy automaticky přihlášeny. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel, jídlo č. 2 je nutno si zvolit vždy 3 pracovní dny před výdejem.

Odhlásit si, nebo zpět přihlásit oběd je možno v aplikaci nejpozději do 10:00 hodin předchozího dne. Výjimečně (nemoc, nečekaná událost) lze odhlásit telefonicky u dodavatele na 731 697 009 od 6:00 do 6:15 téhož dne.

Během nemoci kromě prvního dne nemá žák nárok na oběd a je jeho povinností se odhlásit! První den nemoci lze oběd vyzvednout ve výdejně obědů.

Veškeré náležitosti stravování vyřizuje paní Simona Klinerová v kanceláři školy, tel. 734 236 373.