Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Aktuální projekty

OP JAK

Operační program Jan Ámos Komenský umožňuje škole čerpat dotace formou tzv. šablon.

Zjistit více

Učíme se venku

Cílem projektu je přeměna školního pozemku na přírodní zahradu, která by vyhovovala potřebám „učení venku“ a zároveň respektovala principy blízké přírodě. Přírodní zahrada je koncepčním řešením rozvoje EVVO na škole (Školní program EVVO).

Zjistit více

GMBproMB

GMB pro MB je aktivita studentů z moravskobudějovického gymnázia, kteří pořádají akce pro občany Moravských Budějovic s cílem zpříjemnit životy obyvatelů našeho městečka. 

Zjistit více

DofE

Naši studenti mohou získat prestižní celosvětové ocenění Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Jedná se o propracovaný vzdělávací program, který motivuje a podporuje mladé lidi ve věku od 14 do 24 let v jejich osobním rozvoji. Účastníci DofE si stanovují cíle ve čtyřech oblastech.

Zjistit více

Globe

Od roku 2018 jsme se zapojeni do mezinárodního programu Globe – Global Learning and Observations to Benefit the Enviroment. Své výzkumné a ekologické aktivity zaměřují studenti přímo na nejbližší okolí školy. Koordinátorem programu na škole je Mgr. Helena Moltašová.

Zjistit více

I-KAP

Z projektu bude mimo jiné pořízeno: elektronické mikroskopy, simulátory stáří, 3D tiskárny, mikroroboty, meřící sada Vernier, grafické tablety, chytrá zeď, notebooky, dataprojektory, tablety

Zjistit více

EDISON

Návštěvy zahraničních studentů z projektu EDISON na naší škole nejen posilují výuku angličtiny, ale především spojují mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí.

Zjistit více