Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Aktuální projekty

EDISON

Návštěvy zahraničních studentů z projektu EDISON na naší škole nejen posilují výuku angličtiny, ale především spojují mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí.

Zjistit více

Učíme se venku

Cílem projektu je přeměna školního pozemku na přírodní zahradu, která by vyhovovala potřebám „učení venku“ a zároveň respektovala principy blízké přírodě. Přírodní zahrada je koncepčním řešením rozvoje EVVO na škole (Školní program EVVO).

Zjistit více

GMBproMB

GMB pro MB je aktivita studentů z moravskobudějovického gymnázia, kteří pořádají akce pro občany Moravských Budějovic s cílem zpříjemnit životy obyvatelů našeho městečka. 

Zjistit více

DofE

Naši studenti mohou získat prestižní celosvětové ocenění Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Jedná se o propracovaný vzdělávací program, který motivuje a podporuje mladé lidi ve věku od 14 do 24 let v jejich osobním rozvoji. Účastníci DofE si stanovují cíle ve čtyřech oblastech.

Zjistit více

Globe

Od roku 2018 jsme se zapojeni do mezinárodního programu Globe – Global Learning and Observations to Benefit the Enviroment. Své výzkumné a ekologické aktivity zaměřují studenti přímo na nejbližší okolí školy. Koordinátorem programu na škole je Mgr. Helena Moltašová.

Zjistit více

Šablony II

Projekt je zaměřen na profesní a odborný rozvoj pedagogů, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, společné vzdělávání žáků a studentů a zvýšení jejich seberealizace a aktivity rozvíjející ICT.

Zjistit více

I-KAP

Z projektu bude mimo jiné pořízeno: elektronické mikroskopy, simulátory stáří, 3D tiskárny, mikroroboty, meřící sada Vernier, grafické tablety, chytrá zeď, notebooky, dataprojektory, tablety

Zjistit více