Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Kontakty

Rychlý kontakt

SŠŘS Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice

568 408 051
736 484 606
Tyršova 365, Moravské Budějovice, 676 02

Kontaktní údaje

Oficiální název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

IČ: 60418427

IZO: 044065485

REDIZO: 600015335

ID datové schránky: 28gtrav

Vedení

SŠŘS Mgr. František Dubský

Mgr. František Dubský

ředitel školy
568 408 056
736 484 606
matematika, občanská výchova
SŠŘS Mgr. Karel Kabelka

Mgr. Karel Kabelka

zástupce ředitele, statutární zástupce
568 408 055
734 695 189
matematika, biologie, geologie a ekologie
SŠŘS Ing. Dáša Cihlářová

Ing. Dáša Cihlářová

ekonomka
568 408 053
606 198 438

Učitelé

SŠŘS Mgr. Květa Bretšnajdrová

Mgr. Květa Bretšnajdrová

učitelka
568 408 069
český jazyk a literatura, dějepis, výtvarná výchova, profesní informatika
SŠŘS Mgr. Petr Dohnálek

Mgr. Petr Dohnálek

učitel
568 408 068
matematika, informatika a výpočetní technika, hudební výchova
SŠŘS Ing. Hana Doležalová

Ing. Hana Doležalová

učitelka
568 408 077
účetnictví, právo, ekonomika, technika administrativy
SŠŘS Mgr. Iva Doležalová Šabatová

Mgr. Iva Doležalová Šabatová

učitelka
568 408 072
německý jazyk, psychologie, speciální pedagogika, společenská kultura, odborná praxe
SŠŘS Mgr. Olga Honsová

Mgr. Olga Honsová

učitelka, koordinátorka programu DofE
568 408 073
anglický jazyk
SŠŘS PhDr. Alena Janáčková

PhDr. Alena Janáčková

učitelka
568 408 078
německý jazyk, dějepis
SŠŘS Mgr. Ilona Lovicarová

Mgr. Ilona Lovicarová

učitelka
568 408 067
český jazyk a literatura, základy společenských věd, občanská nauka, právo, veřejné finance, ekonomika
SŠŘS Mgr. et Mgr. Veronika Mácová

Mgr. et Mgr. Veronika Mácová

učitelka, zdravotnice
568 408 066
zdravotní nauka, péče o klienta v sociálních službách, péče o seniory, práce s etnickými skupinami, odborná praxe
SŠŘS Mgr. Helena Moltašová

Mgr. Helena Moltašová

učitelka, koordinátorka EVVO, koordinátorka SOČ
568 408 069
německý jazyk, matematika, biologie, geologie a ekologie
SŠŘS RNDr. Věra Pánková

RNDr. Věra Pánková

učitelka, výchovná poradkyně
568 408 058
matematika, fyzika, deskriptivní geometrie
SŠŘS Mgr. Štěpánka Pokorná

Mgr. Štěpánka Pokorná

učitelka, vedoucí lyžařského a sportovně turistického kurzu
568 408 071
tělesná výchova, péče o dítě, terapeutické činnosti
SŠŘS Ing. Věra Radová

Ing. Věra Radová

učitelka, preventistka sociálně patologických jevů
568 408 062
chemie, fyzika
SŠŘS Mgr. Hana Soustružníková

Mgr. Hana Soustružníková

učitelka
568 408 072
anglický jazyk, zeměpis
SŠŘS Ing. Lenka Šprinclová

Ing. Lenka Šprinclová

učitelka
568 408 077
veřejná správa, správní řízení, písemná korespondence, písemná a elektronická komunikace, administrativa správních činností
SŠŘS Mgr. Leona Štáblová

Mgr. Leona Štáblová

učitelka
568 408 066
sociální péče, sociální politika, sociální poradenství, práce s etnickými skupinami, krizová intervence, osobnostní výchova, terapeutické činnosti, společenská kultura, ekonomika
SŠŘS Mgr. Tomáš Truneček

Mgr. Tomáš Truneček

učitel
568 408 071
anglický jazyk, ekonomika, psychologie
SŠŘS Mgr. Jitka Urbánková

Mgr. Jitka Urbánková

učitelka
568 408 067
český jazyk, literární výchova, jazykové praktikum, německý jazyk, technika administrativy
SŠŘS Mgr. Ivana Večeřová Mottlová

Mgr. Ivana Večeřová Mottlová

učitelka
568 408 072
anglický jazyk, občanská nauka
SŠŘS Martin Vydra, DiS.

Martin Vydra, DiS.

učitel, IT koordinátor
568 408 068
informatika a výpočetní technika

Správní zaměstnanci

SŠŘS Marie Valová

Marie Valová

referentka, vedoucí školní jídelny – výdejny
568 408 051
SŠŘS Karel Kliner

Karel Kliner

školník
568 408 063
SŠŘS Jana Filipská

Jana Filipská

pracovnice výdejny obědů, uklízečka
568 408 064
SŠŘS Simona Klinerová

Simona Klinerová

pracovnice výdejny obědů, uklízečka
568 408 064
SŠŘS Ivana Pánková

Ivana Pánková

pracovnice výdejny obědů, uklízečka
568 408 064
SŠŘS Věra Urbánková

Věra Urbánková

pracovnice výdejny obědů, uklízečka
568 408 064

Informační leták školy