Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Europass absolventa

Europass absolventa

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz.

Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o maturitní zkoušce.

Dodatky mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor se stejným názvem a kódem oboru.
Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Zde si můžete stáhnout dodatek se stejným označením oboru jako na vašem maturitním vysvědčení ve vybraných jazycích: