Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Europass absolventa

Europass absolventa

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním
a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na https://edo.europass.cz/#tab1.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce,
výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.

Dodatky mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor se stejným názvem a kódem oboru.
Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Zde si můžete stáhnout dodatek se stejným označením oboru jako na vašem maturitním vysvědčení ve vybraných jazycích: