Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Školská rada

Školská rada Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice

Zástupci za zřizovatele:

Ing. Jan Nekula
starobní důchodce
Kontakt: nekula@mybox.cz

Ing. Jaroslav Soukup, MBA
starosta města Jaroměřice nad Rokytnou
Člen ZK Vysočina
Kontakt: soukup@jaromericenr.cz

Zástupci za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Hana Soustružníková
Učitel G a SOŠ Moravské Budějovice
Kontakt: soustruznikova.hana@gymsosmb.cz

Mgr. Leona Štáblová
Učitelka G a SOŠ Moravské Budějovice
Kontakt: stablova.leona@gymsosmb.cz

Zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

Ing. František Večeřa
ekonom ZOD Šebkovice
Kontakt: frantisek.vecera@ktvmb.cz

Mgr. Milada Simandlová
Učitelka ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice
Kontakt: miladasimandlova@gmail.com