Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Školská rada

Školská rada Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice

Složení školské rady ve funkčním období 2021 – 2023

Zástupci za zřizovatele:
 

Mgr. Karel Janoušek

Člen ZK, radní Kraje Vysočina a starosta obce Police
Kontakt: 777 688 843, janousek.karel@seznam.cz; janousek.k@kr-vysocina.cz


Ing. Jaroslav Soukup, MBA

Obchodní náměstek KSÚSV – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Kontakt: 724 188 959, soukupjl@seznam.cz; soukup.j@ksusv.cz    

Zástupci za pedagogické pracovníky školy:


Mgr. Leona Štáblová, předsedkyně školské rady
učitelka G a SOŠ Moravské Budějovice
Kontakt: 776 888 909, stablova.leona@gymsosmb.cz

 

Mgr. Hana Soustružníková

učitelka G a SOŠ Moravské Budějovice
Kontakt: 723 558 026, soustruznikova.hana@gymsosmb.cz
 

Zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:


Eliška Klimešová

Kontakt: 603 513 517, el.klimesova123@gmail.com

Třešňová 750, 675 51 Jemnice 

 

Čapounová Makovičková Markéta

Kontakt: 601 332 717, capounovam.m@seznam.cz

Prokopa Holého 2374/5, 669 02 Znojmo