Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přihláška na SŠ

Zde si můžete stáhnout a vytisknout formulář přihlášky na střední školu. Řádně vyplněná přihláška musí obsahovat známky potvrzené základní školou, nebo lze přiložit potvrzené kopie příslušných vysvědčení. Potvrzení od lékaře vyžadujeme pouze na obor Sociální činnost.

Standardně přihlášku předvyplní a známky potvrdí základní škola.

Přihlášku ke studiu je třeba nám doručit do 1. března 2023, poštou nebo osobně.

Údaje pro správné vyplnění přihlášky na naše obory:

škola:

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice

obor:

79-41-K/41 - gymnázium

obor:

79-41-K/61 - gymnázium šestileté

obor:

68-43-M/01 - veřejnosprávní činnost

obor:

75-41-M/01 - sociální činnost

 

Přestup z jiné stření školy

Pokud k nám chceš přestoupit z jiné střední školy, pošli nám vyplněnou následující žádost.