Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přípravný kurz

Krok k přijímacím zkouškám

Přípravný kurz Krok k přijímacím zkouškám začne 22. 2. 2022. V kurzu si mohou zájemci o studium všech našich oborů vyzkoušet cvičné testy k přípravě k jednotné přijímací zkoušce z M a ČJ doplněné o konzultace s našimi vyučujícími. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne kurz online.

Přihlásit se můžete na kabelka.karel@gymsosmb.cz. Uveďte prosím jméno, školu, třídu.