Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přípravný kurz

Krok k přijímacím zkouškám

Na kurz se již nelze hlásit.

Přípravný kurz Krok k přijímacím zkouškám začal 7. 2. 2023. V kurzu si mohou zájemci o studium všech našich oborů vyzkoušet cvičné testy k přípravě k jednotné přijímací zkoušce z M a ČJ doplněné o konzultace s našimi vyučujícími.