Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přípravný kurz

Krok k přijímacím zkouškám

V únoru až březnu 2021 nabídneme žákům devátých tříd přípravný kurz Krok k přijímacím zkouškám. Žáci jsou v odpoledním kurzu připravováni našimi učiteli k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a z matematiky. Kurz je zakončen přijímačkami nanečisto.