Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přípravný kurz

Krok k přijímacím zkouškám

Přípravný kurz Krok k přijímacím zkouškám probíhal v roce 2021 online v MS Teams. Příští kurz plánujeme v únoru 2022. V kurzu si mohou zájemci o studium všech našich oborů vyzkoušet cvičné testy k přípravě k jednotné přijímací zkoušce z M a ČJ doplněné o konzultace s našimi vyučujícími.

Dotazy můžete psát na kabelka.karel@gymsosmb.cz.