Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přípravný kurz

Krok k přijímacím zkouškám

V únoru až březnu nabízíme žákům devátých tříd přípravný kurz Krok k přijímacím zkouškám. Žáci jsou v odpoledním kurzu připravováni našimi učiteli k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a z matematiky. Kurz je zakončen přijímačkami nanečisto.

Cvičné testy

Krok k přijímacím zkouškám 2020 již proběhl. K přípravě na přijímací zkoušky mohou uchazeči využít např. ilustrační testy a ostré testy z dřívějších let na webu cermatu:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani