Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Školní knihovna

Studenti mohou využívat bohatou nabídku knižního fondu, který je přístupný z informačního systému EDOOKIT. V knihovně jsou rovněž tituly uvedené v seznamu literárních děl k maturitní zkoušce.

Půjčování knih je bezplatné.

Bližší informace poskytne vedoucí knihovny Marie Valová.