Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o ochraně osobních údajů (čl. 12 nařízení)
Veškeré informace o tom, jak škola zajišťuje ochranu osobních údajů, jsou v listinné podobě uloženy ve spisovně školy, v elektronické podobě na webu a serveru školy.
Informace o ochraně osobních údajů jsou zpracovány v podobě:

  • Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů s přílohami
  • Informace o ochraně osobních údajů pro zaměstnance
  • Informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce žáků
  • Informace o ochraně osobních údajů pro žáky

Ředitel školy informuje zaměstnance školy nejméně jedenkrát ročně o ochraně osobních údajů ve škole.
Třídní učitelé nejméně jedenkrát ročně informují žáky (třídnické hodiny) a zákonné zástupce žáků (třídní schůzky) o ochraně osobních údajů ve škole.