Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Spolek při G a SOŠ

Spolek při Gymnáziu a SOŠ

Kontakt

Spolek při Gymnáziu a Střední odborné škole Moravské Budějovice, z. s.
Tyršova 365
676 02 Moravské Budějovice 
IČ: 47438118
bank.spojení: 1523159349 / 0800

Předseda

Mgr. Karel Kabelka

Hospodář

Ing. Lenka Šprinclová

Výbor

Výbor je nejvyšší orgán spolku. Každá třída si volí jednoho zástupce třídy do výboru. Členové výboru poskytují a zprostředkovávají informace o činnosti a hospodaření spolku ve třídě, kterou zastupují. Výbor se schází dle potřeby. 

Účel

Podporovat školu při vytváření kvalitních vzdělávacích podmínek v rámci vyučování a mimoškolních aktivit, přispívat ke vzájemné komunikaci a spolupráci studentů, rodičů a školy, podpora studentů.

Činnost

Hlavní příjmy spolku tvoří členské příspěvky a výtěžky z maturitních plesů.
Spolek přispívá studentům například na :

  • adaptační, lyžařský a sportovně turistický kurz
  • filmová a divadelní představení pro studenty
  • financování zájmových kroužků
  • odborné exkurze
  • proplácení jízdného na soutěže
  • státní zkoušku z psaní na klávesnici
  • odměny a občerstvení pro studenty na akcích školy 
  • odměny prospěchově nebo sportovně vynikajícím studentům, ap.

Vznik

Spolek vznikl v roce 2023 fúzí SRPŠ při Gymnáziu a Sdružení přátel SOŠ.