Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Stejnopis vysvědčení

K podání žádosti o vystavení stejnopisu maturitního nebo ročníkového vysvědčení si můžete stáhnout formulář níže, který po vyplnění odešlete v příloze mailu na adresu podatelna@gymsosmb.cz.

 

Lhůta na vystavení stejnopisu je 30 dnů, poplatek činí 100,- Kč, žadatel je povinen uhradit částku předem na účet školy 6671570247/0100 KB Třebíč (do poznámky uvést příjmení a „stejnopis“, variabilní symbol: datum narození). Po uhrazení poplatku bude žadatel vyzván k osobnímu převzetí tiskopisu a podepsání příslušných dokumentů o převzetí.

Dotazy a záležitosti ohledně stejnopisů vyřizuje Simona Klinerová, tel. 568408051.

Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení