Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

EDISON

Návštěvy zahraničních studentů z projektu EDISON na naší škole nejen posilují výuku angličtiny, ale především spojují mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí.

Tento projekt realizujeme dvakrát ročně, aby všichni studenti všech oborů měli dostatek příležitostí ke komunikaci. Setkání se zahraničními studenty se neomezuje pouze na vyučovací hodiny, ale pokračuje v odpoledních hodinách různými společně strávenými zájmovými aktivitami - prohlídky kulturních památek, bruslení, bowling, filmové večery, ...

Ve školním roce 2024/2025 navážeme novým projektem Youth4Impact.