Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

GMBproMB

GMB pro MB je aktivita studentů z moravskobudějovického gymnázia, kteří pořádají akce pro občany Moravských Budějovic s cílem zpříjemnit životy obyvatelů našeho městečka. 

Uskutečněné projekty:

STREET FILM

Jeden  z prvních projektů, které jsme jako GMBproMB realizovali, byl  StreetFilm. V našem městě delší dobu chybělo letní kino, které by  promítalo nové filmy. Tak jsme se dvěma spolužáky uspořádali anketu,  abychom zjistili, který moderní film je pro veřejnost v MB nejlepší.  Lidé si vyhlasovali filmy "Fakjů pane učiteli 2" a "Marťan". Zažádali  jsme proto Nadaci O2 o grant, nakoupili licence k filmům, velké  projekční plátno, vypůjčili projektor, reproduktory a ve spolupráci s  MKS Beseda a Sokol MB uspořádali v létě 2 promítání pod širým nebem v  městském parku. Na každém promítání bylo přes 120 lidí, což pokládám za  značný úspěch a všichni si večer užili. Zpětně děkuji Honzu Švaříčkovi a  Karlu Nechvátalovi za obrovskou pomoc a vstřícnost.

 

- Michal Číž, vedoucí streetfilmu

KNIHOBUDKY

Je to až k nevíře, ale už to budou téměř tři roky, kdy jsme v červnu 2017 zatloukli poslední hřebík na našich knihobudkách a ukončili tak projekt, který započal v polovině ledna toho roku. Začala se scházet parta aktivních lidí, kteří později svou studentskou iniciativu nazvali GMBproMB. Každý začal pracovat na něčem jiném, naše parta se zabývala sousedskými knihovnami. Úkol zněl jasně, budou tři, do konce školního roku, a půjdeme do toho po hlavě. Prvně nás čekala schůze na radnici, kde jsme zažádali o uvolnění od poplatků, protože budky měly stát na pozemcích města. Na radnici nám vyšli vstříc a povolení jsme skutečně dostali. V květnu jsme to pak rozjeli ve velkém, nejprve jsme zkontaktovali firmu, která zajistila zhotovení budek. Pustili jsme se do sbírky knih, které byly určeny pro nastartování knihovniček. Přišel červen a my jsme pracovali na detailech, které byly nezbytné pro dokončení projektu. V okamžiku, kdy nám firma doručila nenatřené budky, jsme nakoupili potřebné materiály a pustili se do jejich natírání. Ačkoliv byl poslední červnový týden poměrně hektický, tak jsme přebrali získané knížky, ve spolupráci s firmou nainstalovali budky, umístili do nich knížky a otevřeli je pro veřejnost.

 

MEXICO CUP

Amatérský fotbalový turnaj v městské části Mexiko v Moravských Budějovicích, který pořádáme již čtvrtým rokem. Turnaj není pouze fotbalový, ale nabízíme i možnost vyzkoušení některých z našich doprovodných aktivit (petanque, badminton,...). Lidé si mohou užít společné dopoledne na čerstvém vzduchu, zakousnout některé dobroty nebo pouze podpořit zdejší fotbalové pušky. Účastníci jsou řádně odměněni za své výkony a vítěz si odnáší pohár.  

Termín konání: 15. 08. 2020
Doprovodnými akcemi bude: petanque, badminton, kroket, hod na koš, freestyle vystoupení a další...
Občerstvení volně ke koupi

BASKETWALL

Akce se bude konat na hřišti Na Výsluní v Moravských Budějovicích. Na zdejší zeď namalujeme streetart legendarního basketbalisty. Při slavnostním odhalení veledíla proběhne basketbalový turnaj. Tvořte týmy, trénujte. Vyhrát může pouze jeden. Účastníci budou řádně odměněni a doprovodnými akcemi bude dovednostní soutež. 

Termín konání: 05. 09. 2020

 

PROMEETAČKA

Po několika letech jsme se rozhodli znovuobnovit letní promítání v “ulicích“ Moravských Budějovic. Tuto akci již pořádala skupina studentů našeho gymnázia pod názvem STREETFILM a sklidili velký úspěch. Promítání pod širým nebem je letní záležitostí v mnoha městech v České republice a i my toho chceme být součástí! Sešla se nás parta, která chce tvořit a dělat velké věci. Cílem promítání je uspořádat pro Vás příjemný zážitek pod širým nebem v prostředí gymnazijního parku s názvem proMEETačka. O promítaném filmu necháme hlasovat v anketě na facebooku. Chystáme doprovodné aktivity a nabídku občerstvení, abychom si akci co nejvíce užili.

KOSIČKA

Rádi při hezkém počasí vyrazíme někam do přírody. Ať už setkat se s přáteli, nebo jen tak si provětrat hlavu. Tím nejvyhledávanějším cílem v okolí je již odnepaměti oblast s názvem Kosová, nacházející se asi 3 km západně od města. Takovou pomyslnou bránou do Kosové jsou 2 staré mohutné duby, které se díky své výjimečnosti řadí mezi chráněné památné stromy České republiky. Co je ještě přitažlivější, je ten skvostný pohled na panorama našeho města. Toto místo proto také bývá první zastávkou všech turistů, cyklistů, běžců, ale i rodin s dětmi . Co zde však žalostně chybí je pořádná posezení. Znavení cyklisté se dosud často museli tísnit na lavičce, kde si pohromadě nesedli více jak 3 lidé. Nemluvě o jejich kolech, která kvůli chybějícímu stojanu museli jen tak pohodit na zem či opřít o staré památné stromy. Kvůli nedostatku odpadkových košů se v blízkosti dubů vytvořila doslova skládka použitých kapesníků, PET lahví a dalšího odpadu, který do přírody rozhodně nepatří. ‌Proto se tyto nedostatky snažíme zlepšit. Naším návrhem je výstavba posezení "U Dubů" a doplnění potřebných odpadkových košů a stojanů na kola, popřípadě turistických naučných tabulí.