Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

OP JAK

Název projektu: OP JAK na GYMSOŠMB
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002572

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2023
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2026

Výše dotace: 1 193 739,00 Kč

Účelem dotace je:
- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin