Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Učíme se venku

Naše škola získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na svůj projekt Učíme se venku.

Výzva:

NPŽP 7/2019 - 6.1.C c) - Přírodní zahrady - Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO

Název projektu:

Učíme se venku

Termín realizace projektu:

1. 4. 2020 - 31. 12. 2022

Celkový rozpočet projektu:

412 200 Kč

Z toho dotace:

350 370 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je přeměna školního pozemku na přírodní zahradu, která by vyhovovala potřebám „učení venku“ a zároveň respektovala principy blízké přírodě. Přírodní zahrada je koncepčním řešením rozvoje EVVO na škole (Školní program EVVO). Zahrada bude využívána celoročně a to nejen školou (výuka i mimoškolní aktivity), ale i veřejností. Přáli bychom si zvýšit zájem a míru povědomosti žáků i veřejnosti o problematiku EVVO, přiblížit žáky více přírodě, aby chápali její význam a důležitost potřeby chránit ŽP. Chceme, aby přírodní zahrada byla místem, které žáky učí.