Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Učíme se venku

Naše škola získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na svůj projekt Učíme se venku.

Výzva:

NPŽP 7/2019 - 6.1.C c) - Přírodní zahrady - Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO

Název projektu:

Učíme se venku

Termín realizace projektu:

1. 4. 2020 - 31. 12. 2022

Tento projekt je spolufinancovánStátním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkový rozpočet projektu:

412 200 Kč

Z toho dotace:

350 370 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je přeměna školního pozemku na přírodní zahradu, která by vyhovovala potřebám „učení venku“ a zároveň respektovala principy blízké přírodě. Přírodní zahrada je koncepčním řešením rozvoje EVVO na škole (Školní program EVVO). Zahrada bude využívána celoročně a to nejen školou (výuka i mimoškolní aktivity), ale i veřejností. Přáli bychom si zvýšit zájem a míru povědomosti žáků i veřejnosti o problematiku EVVO, přiblížit žáky více přírodě, aby chápali její význam a důležitost potřeby chránit ŽP. Chceme, aby přírodní zahrada byla místem, které žáky učí.

 

      

 

Výsledek:

Do projektu Učíme se venku, což je projekt Ministerstva životního prostředí, jsme se přihlásili v roce 2020. Jeho cílem je podpora škol při vytváření míst, která vyhovují potřebám učení venku. Hlavní motivací pro nás byla představa, že bychom chtěli přeměnit doposud nevyužívanou část pozemku v příjemný prostor, ve kterém by se naši žáci mohli učit a které by mohlo učit. A tomu přesně odpovídá model venkovní přírodní učebny. Projekt byl schválen, studie Ing. Miloslava Trojana dala vizuální představu, a aby realizace probíhala úspěšně, byl vytvořen harmonogram, kdy a jak budou její jednotlivé fáze probíhat.

A co vše se tedy podařilo vytvořit? V přírodní zahradě se nacházejí různé zóny, které zaručují její víceúčelové využití. Místem vhodným pro venkovní výuku je dřevěný altán se zelenou střechou, který je koncipován na kapacitu jedné třídy. Vedle altánu se nachází jezírko jako příklad vodního biotopu. Jeho součástí je vodní i příbřežní vegetace.

Podél budovy školy byl založen nový záhon, kde byly vysazeny bylinky, stínomilné a světlomilné trvalky, které mají nejen estetický, ale i praktický význam. Bylinky budou sušeny a dále zpracovávány. Trvalky poslouží jako potrava pro hmyz. Na živočichy bylo v zahradě pamatováno na více místech. Vytvořili jsme suchou zídku, která poskytuje úkryt např. plazům, dále jsme v zahradě rozmístili ptačí budky, budku pro netopýry, ježkovník, krmítko pro veverky a mysleli jsme i na zástupce z hmyzí říše a to v podobě broukoviště, hmyzího domečku a květnaté louky.

Vysadili jsme i nové stromy a keře. Z keřů s jedlými plody jsou to rakytníky, aronie a ostružiník. Estetickou funkci a úkryt pro ptáky pak plní živý plot. Ze stromů, které v zahradě přibyly, jsou to dva jeřáby, javor a dva ovocné stromy. Nedílnou součástí zahrady je i místo pro kompost.

Nechybí zde ani meteorologická budka, která bude celoročně využívána pro různá meteorologická měření. Zahrada by ale také měla být  místem vhodným pro relaxaci a odpočinek. Proto jsme pamatovali na odpočinkové zóny, kde si může člověk sednout a pokochat se pohledem na různé kouty zahrady.

Samotná realizace však vyžadovala nejenom finance, ale i ochotu a čas všech, kteří se na ní podíleli. Stal se z toho projekt doslova celé školy. V rámci odpoledních brigád pomáhali učitelé, nepedagogičtí pracovníci a dobrovolníci z řad veřejnosti, kteří vyfasovali zahradnické nářadí a v potu tváře měnili podobu tohoto prostoru. Pracovali také žáci, kteří většinou vítali toto zpestření běžné výuky, ale především z nich bylo cítit, jak se těší, až si budou moci tohoto místa užívat za krásných slunných dní. Hlavním organizátorem celého projektu byla Mgr. Helena Moltašová, která ho řídila od podání žádosti až po jeho úspěšné dokončení. Velkou oporou jí byli Vladislav Vejtasa, který zajistil potřebné rostliny, dohlížel na jejich správnou výsadbu i realizaci zahradního jezírka, a Ing. Milostav Trojan, který pomáhal při realizaci projektu a zpracování všech prvků přírodní zahrady. Velké poděkování také patří místním firmám, se kterými jsme spolupracovali.

               Nyní je již všechna hlavní práce za námi. Zasetý trávník se začíná zelenat, budky čekají na své první nájemníky a studenti se těší na výuku v netradičním prostředí.