Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

DofE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Naši studenti mohou získat prestižní celosvětové ocenění Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE).

Jedná se o propracovaný vzdělávací program, který motivuje a podporuje mladé lidi ve věku od 14 do 24 let v jejich osobním rozvoji. Účastníci DofE si stanovují cíle ve čtyřech oblastech – rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici – a s pomocí dospělého pedagoga dlouhodobě usilují o jejich splnění.

Touto cestou připravujeme mladé lidi do budoucího života a posilujeme jejich samostatnost. Prostřednictvím programu mohou Vaše děti zvýšit svou zodpovědnost, trpělivost a sebevědomí. Zároveň mohou získat prestižní mezinárodní certifikát, který zúročí při přijímacích zkouškách na vysokou školu v zahraničí i v České republice či u budoucích zaměstnavatelů. Mnoho významných mezinárodních firem i vzdělávacích institucí a univerzit přihlíží k Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu při hodnocení nových uchazečů.

DofE má dlouholetou tradici a ve světě funguje již více jak 60 let. Cena byla založena ve Velké Británii Princem Philipem, vévodou z Edinburghu, a během této doby prošly programem miliony studentů, z nichž někteří se stali významnými celospolečenskými osobnostmi. V České republice se nyní DofE účastní již více než 4500 mladých lidí ve více než 170 vzdělávacích institucí. Více informací najdete na www.dofe.cz.

Koordinátorkou programu DofE na škole je  Mgr. Olga Honsová. Dalšími lektorkami programu jsou Mgr. Květa Bretšnajdrová a Mgr. Štěpánka Pokorná.