Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Navrhni projekt

Přestože s uzavřením škol v březnu byly zrušeny i všechny soutěže, regionální kolo soutěže „Navrhni projekt“ se nakonec uskutečnilo. Do 27. března jsme měli Eurocentru v Jihlavě odeslat prezentace našich projektů „Multifunkční park“ a „Komunitní zahrádky“, které byly vybrány do regionálního kola.

Porota složená ze zástupců Eurocenter v krajích Jihočeském, Středočeském, Vysočina a v Praze určila náš projekt „Komunitní zahrádky“ jako vítězný. Projekt postoupil do celostátního kola.

Celorepublikové kolo soutěže "Navrhni projekt" proběhlo 30. dubna 2020 formou videokonference. Studenti 2. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost Vanessa Šťastná a Ondřej Bártů získali  mezi celkově 103 projekty z celé republiky krásné 8. místo. Gratulujeme nejen jim, ale i vedoucí týmu Ing. Lence Šprinclové a Martinu Vydrovi DiS, který zajišťoval technickou podporu.