Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Konzultace

Studenti se mohou od 8. 6. vrátit do škol, avšak pouze veskupinkách do 15 osob. 8. a 9. 6. probíhali přijímací zkoušky. 10. - 19. 6. probíhají ústní maturity.

Výsledkem toho všeho a pokračující rekonstrukce budovy školy navíc je skutečnost, že se studenti podívají do školy až od 22. 6. Jsou pro ně připraveny konzultace v jednotlivých předmětech a třídnické hodiny dle následujícího rozpisu.

Těšíme se na vás, milí studenti.