Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Právě jsme zveřejnili výsledky 1. kola přijímacího řízení. Výsledky  pro čtyřleté obory najdete v sekci Uchazeči - Přijímačky pod registračním číslem uchazeče, to najdete v informačním dopise, který jste obdrželi před přijímačkami.

Máte-li zájem studovat na naší škole, doručte nám vyplněný zápisový lístek nejpozději do 23.6.2020. Doručit ho můžete osobně v úředních hodinách nebo poštou. 

Vzhledem k nedostatečnému počtu úspěšných uchazečů zastavujeme přijímací řízení na obor Gymnázium šestileté. Tento obor bohužel nebude otevřen. Děkujeme za pochopení.