Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Školní rok ukončila radní Ing. Fialová

Na závěr školního roku nás navštívila radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová. Paní radní předala vysvědčení žákům prvního ročníku gymnázia. Pogratulovala též všem žákům školy, kteří obdrželi pochvalu ředitele školy za výborný prospěch, reprezentaci školy i dobrovolnictví v době koronakrize.

Distanční výuka byla pro mnohé studenty náročná a návrat v září bude ještě náročnější. Přejeme proto všem hezké zasloužené prázdniny.