Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Budeme se učit venku

Naše škola získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na svůj projekt Učíme se venku. Celkové výdaje projektu jsou 412 200 Kč, výše dotace je 350 370 Kč.

Cílem projektu je přeměna školního pozemku na přírodní zahradu, která by vyhovovala potřebám „učení venku“ a zároveň respektovala principy blízké přírodě. Přírodní zahrada je koncepčním řešením rozvoje EVVO na škole (Školní program EVVO). Zahrada bude využívána celoročně a to nejen školou (výuka i mimoškolní aktivity), ale i veřejností. Přáli bychom si zvýšit zájem a míru povědomosti žáků i veřejnosti o problematiku EVVO, přiblížit žáky více přírodě, aby chápali její význam a důležitost potřeby chránit ŽP. Chceme, aby přírodní zahrada byla místem, které žáky učí.

Termín dokončení projektu je stanoven na 31. 12. 2022.