Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přihlášku ke studiu podejte do 1. března

Přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu je nutno doručit do školy do 1. 3. 2021. Přihlášku stačí poslat poštou na adresu školy. Můžete ji též přinést osobně do kanceláře školy (vchodem z ulice Gymnazijní) nebo přinést a vhodit do schránky u vchodu (z ulice Gymnazijní i Tyršova).

Kódy našich studijních oborů jsou následující:

79-41-K/41 - Gymnázium čtyřleté

79-41-K/61 - Gymnázium šestileté

68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 - Sociální činnost

Lékařské potvrzení je třeba přiložit pouze k přihlášce na obor Sociální činnost. Potvrzení známek ze ZŠ můžete nahradit kopií vysvědčení.

Ukázka vyplnění údajů o škole: