Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Nejen výuka distančně

Nejen výuka distančně

Odborné exkurze a přednášky odborníků jsou nedílnou součástí běžné výuky. V této distanční době se studenti už čtvrt roku nepodívali ani do školy. Přesto je nechceme o kontakt s praxí ochudit. V poslední době jsem online realizovali:

  • Beseda s brazilským studentem Gabrielem Olegario

  • Prezentace Masarykovy univerzity Brno

  • Primární prevence - exkurze ve STŘEDu Třebíč

  • Energie - budoucnost lidstva - výukový program ČEZu a ČVUT

  • Hospicová péče - exkurze Mgr. Eyer Hobzové v Hospici sv. Zdislavy v Třebíči

  • Neuronové zpracování a vjem zvuku - přednáška doc. Ing. Bureše, Ph.D. z VŠP Jihlava

  • Politika zaměstnanosti - workshop Ing. Vybíralové z Úřadu práce v Třebíči

  • Památky UNESCO - přednáška Mgr. Foltýna z Karlovy univerzity