Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Rekonstrukce budovy gymnázia

V roce 2019 byla započata rozsáhlá rekonstrukce historické části budovy Gymnázia. Zadání a předmět řešení rekonstrukce mělo několik rovin.

V prvé řadě architektonicko-stavební řešení, zahrnující rekonstrukci oken historické budovy a její přístavby, rekonstrukci podlah v části historické budovy, rekonstrukci ocelových dveří a vstupních dveří v různých částech budovy, dále rekonstrukci vytápění v rozsahu celého areálu školy a úpravy části silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky.

            Další oblastí rekonstrukce byly zásahy v základové konstrukci, kde došlo k úpravě do obvodového zdiva v souvislosti s požadavky na úpravu dveřních otvorů, dále zásahy ve svislé konstrukci s požadavkem na rozměrovou úpravu stavebních otvorů, a zásahy do vodorovných konstrukcí s důležitými úpravami nosné stropní konstrukce s nezbytnou výměnou skladby podlah včetně obnovy izolace proti zemní vlhkosti, zabudování tepelné izolace a zřízení souvisejících vrstev.

            Důležitou součástí rekonstrukce byly výplně otvorů, tedy především výměna oken. Nové výplně otvorů oken historické budovy jsou provedeny z dřevěných modřínových profilů, zasklených tepelně izolačním sklem, v budově přístavby z plastových vyztužených profilů, v případě vstupů z hliníkových profilů, zasklených tepelně izolačním sklem a provozně bezpečnostním tepelně izolačním sklem. Sklopná křídla oken jsou ovládaná pákovým mechanizmem. Dveřní křídla jsou otvíravá. Součástí rekonstrukce výplní otvorů jsou dřevěné lepené obklady vnitřních parapetů z borovicové spárovky. Součástí instalace nových výplní otvorů v obvodovém zdivu je oplechování venkovních parapetů a obvodové římsy. Součástí stavby je vnitřní ochrana prostor proti oslunění s instalací zatemňujících rolet a žaluzií.

            V souvislosti s úpravou povrchů došlo k rekonstrukci vnitřních omítek, pokládce nové protiskluzové vinylové podlahy a kompletní úpravy fasády historické budovy a přístavby.

            Téměř dva roky se budova Gymnázia a SOŠ skrývala pod lešením. Jak zvenčí, tak především uvnitř prodělávala zcela zásadní rekonstrukci. Práce probíhaly od července 2019 do srpna 2021. Díky Kraji Vysočina tak škola dostala velmi krásný dar ke svému 110. výročí a studenti se od letošního září učí ve zbrusu nových prostorách. Součástí výročí a slavnostního otevření historické budovy byla výstava reflektující zlomové momenty probíhající rekonstrukce. Část z nich Vám nabízíme v naší fotogalerii.

            Celkové náklady činily zhruba 25 305 000 Kč, za plné podpory Kraje Vysočina. Budova se tím opět stala nepřehlédnutelnou dominantou města, odrážející bohatou tradici a historii tohoto regionu.