Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Vyhráli jsme Ekologickou olympiádu!

Velkou radost a zároveň postup do národního kola přineslo soutěžnímu týmu, ve složení Martin Kosmák (4.A), Eliška Pipalová (3.A) a Eliška Dračková (2.A), vítězství v krajském kole ekologické olympiády.

Soutěž se konala 10. - 12. listopadu 2021 a zúčastnilo se jí 9 týmů, které plnily úkoly zaměřené na obnovu krajiny. Soutěžní týmy poznávaly stromy podle semenáčků, psaly testy, vytvářely modely krajiny, řešily praktické úkoly v terénu a nakonec skládaly malou maturitu, která je nejnáročnější a bezesporu nejobávanější částí ekologické olympiády.

Dobrá příprava a spolupráce se našemu týmu vyplatila. Už nyní se těší na nové zkušenosti a výzvy, které jim účast v národním kole přinese.

K vítězství i postupu gratulujeme!

Mgr. Helena Moltašová