Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Výsledky přijímacího řízení

V sekci Uchazeči / Přijímačky najdete výsledky přijímacího řízení na všechny obory uvedené pod registračními čísly přihlášek. 

Gratulujeme všem uchazečům k dosaženým výsledkům. 

Přijatí uchazeči musí doručit vybrané škole zápisový lístek do 11. 5. 2022. Můžete přinést lístek v pracovní dny v čase 6:30 - 15:00 nebo poslat poštou.