Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Přijímačky krok za krokem

Už ve čtvrtek 13. 4. přivítáme první skupinu uchazečů o studium na jednotné přijímací zkoušce. Následovat budou uchazeči v 2. termínu 14. 4. a dále uchazeči o šestileté gymnázium ve dnech 17. a 18. 4.

Uchazeči budou po příchodu do školy uvedeni do tříd dle rozpisu. V 8:30 je čeká jednotná přijímací zkouška z matematiky a po přestávce z českého jazyka a literatury.

Výsledky se uchazeči dozví až 28. 4., kdy společnost CERMAT rozešle na všechny školy lepší výsledky z obou termínů každého uchazeče. Škola okamžitě zapracuje výsledky do svých přijímacích kritérií a zveřejní nejdříve seznam uchazečů splňujících kritéria pro přijetí a následně seznam přijímaných (někteří uchazeči splňující kritéria se mohou ocitnout pod čarou jako nepřijatí).

Přijatí uchazeči musí škole doručit do 10 pracovních dnů zápisový lístek a tím si zajistí místo v prvním ročníku. Nepřijatí mohou podat odvolání a budou přijati, pokud počet zápisových lístků nenaplní kapacitu oboru.

Uchazečům s odevzdaným zápisovým lístkem pošleme pozvánku na informační schůzku budoucích studentů a jejich rodičů, která se uskuteční v červnu.

Přejeme všem uchazečům úspěšné složení přijímací zkoušky a štastnou volbu své budoucí školy.

Více informací k přijímacímu řízení zde:

https://www.gymsosmb.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni