Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Naši úspěšní studenti

Jaro 2024 se pro Gymnázium a SOŠ v Moravských Budějovicích stalo obdobím úspěchů, neboť naši studenti se ve velkém měřítku zapojili do řady soutěží a olympiád a přivezli domů nejen medaile, ale i cenné zkušenosti.

Mezi velmi úspěšné studenty patří Tomáš Fryč, který zvítězil v krajském části konverzační soutěže v německém jazyce a svým výkonem se probojoval do národního kola. Toto ocenění svědčí nejen o jeho osobním talentu a nasazení, ale také o kvalitě výuky jazyků na naší škole. Vedle zájmu o němčinu se Tomáš věnuje také studiu historie. V letošním roce se opět stal oporou týmu a společně s Markem Kučerou a Martinem Burianem potvrdili své kvality v Dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR, kde získali úžasné 2. místo v krajském kole a postoupili do národního finále v Chebu.

Významný úspěch zaznamenal také Matyáš Lovicar, který obsadil první místo v krajském kole zeměpisné olympiády. Jeho pečlivá příprava a nadšení pro poznávání světa byly odměněny zaslouženým triumfem a postupem do národního kola.

Dalším nadaným studentem je Matěj Křivánek z 1. C. Ten obsadil první místo v krajském kole Logické olympiády a v národním finále skončil na úžasném 6. místě. Na tento úspěch poté navázal vítězstvím v Hádankářské soutěži Dukovan, kde své vědomosti poměřovali účastníci z celého Kraje Vysočina i z Jihomoravského kraje. Dále dokázal vyhrát v okresním kole matematické olympiády a v Bobříkovi informatiky získal plný počet bodů. To vše svědčí o jeho skvělých analytických schopnostech a matematickém nadání.

A jako by toho nebylo málo, na krajské finále dějepisné olympiády se těší i další studentka, Silvie Protivínská. Její přístup k učení a nadšení pro historii jí snad zajistí zasloužený úspěch.

Díky práci Tomáše Fryče na téma „Jihlavský pěší pluk na východní frontě první světové války“ máme rovněž zástupce v krajském kole středoškolské odborné činnosti. A další soutěže nás teprve čekají, což potvrzuje široké spektrum zájmů a talentů našich studentů.

Vedení Gymnázia a SOŠ v Moravských Budějovicích je pyšné na každého studenta, který se odváží vydat mimo běžnou učební látku a ukázat své schopnosti a talent světu. Věříme, že tito mladí lidé jsou příslibem do budoucnosti a že jejich úspěchy jsou jen začátkem jejich dlouhé cesty k osobnímu a profesnímu rozvoji. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!