Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Mgr. Miroslav Smutný

Ve věku nedožitých 80 let nás opustil Mgr. Miroslav Smutný, dlouholetý profesor moravskobudějovického gymnázia.

S úctou vzpomínáme.

Čest jeho památce!