Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Návštěva z Estonska

V rámci programu Erasmus + nás minulý týden navštívila naše partnerská škola Gymnázium Viljandi z Estonska. V Praze na letišti jsme vyzvedli celkem 13 studentů a 4 učitele včetně ředitele Gymnázia Viljandi. Svoji návštěvu začali jak jinak než prohlídkou Prahy, našeho hlavního města. Po komentované prohlídce se všichni přesunuli do Moravských Budějovic. Zde byli studenti rozděleni do hostitelských rodin a učitelé ubytování v hotelu Opera v nedalekých Jaroměřicích nad Rokytnou.

Ve středu ráno proběhlo oficiální setkání estonských studentů a vyučujících s vedením naší školy a radním Kraje Vysočina pro školství pro školství RNDr. Janem Břížďalou. Následovala prohlídka budovy školy, na ni navázala návštěva našich sociálních partnerů. Dopoledne bylo věnováno oboru Sociální činnost, a proto kroky všech zapojených směřovaly k Domu sv. Antonína a k Mateřské škole Jabula. Při sociální práci se seniory se naši hosté zúčastnili taneční terapie a ergoterapie a seznámili se se systémem odborné praxe v rámci přímé péče. Poté navštívili vyučující a děti v Jabule, prohlédli si tamní prostory a vybavení a vydali se zpět do školy. Zde je čekal oběd, krátký odpočinek a odpolední program.

Odpoledne se všichni přesunuli na Městský úřad, kde je osobně přivítal starosta města pan Martin Ferdan a místostarosta Jan Švaříček. Hosté si prohlédli Městský úřad a seznámili se s jeho fungováním. Na závěr dne je čekal zasloužený aktivní odpočinek v restauraci Bowling sport bar.

Po středě strávené na odborných pracovištích sociálních partnerů oborů Veřejná správa a Sociální činnost se naši hosté ve čtvrtek zúčastnili výuky ve třídách svých hostitelů. Mohli se tak zapojit do hodin všeobecných i odborných předmětů a spolupracovat ve skupinách na různých projektech. Kromě dopolední výuky navštívili estonští studenti a jejich vyučující také divadelní představení v anglickém jazyce, které interaktivní formou zapojilo všechny diváky do řešení kriminálního případu. Po obědě a odpolední výuce přivítali účastníky tohoto mezinárodního setkání pracovníci místního zámku a ukázali jim zdejší expozice. Pozdní odpoledne pak věnovali studenti z Estonska vlastním zájmům a zálibám a jejich vyučující obdivovali krásy Třebíče.

Poslední den návštěvy strávili naši hosté na vlastní přání v Moravském krasu, kde si prohlédli propast Macochu, projeli se na lodičkách po říčce Punkvě a prošli se krásnou moravskou přírodou. Počáteční nesmělé anglické věty, které se začínaly ozývat mezi studenty v úterý po jejich příletu, se pomalu, ale jistě staly dlouhými souvětími a naznačily, že setkávání studentů různých oborů z různých států povede nejen ke zlepšení úrovně používání cizího jazyka, ale i k pochopení toho, jak žijí lidé jinde.

Všem našim hostům jsme popřáli šťastnou cestu domů a těšíme se na další setkání a spolupráci.

 

Více fotografií ve fotogalerii