Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Naší studenti nechyběli na evropské konferenci v Grazu

Zástupci Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice, zapojení do mezinárodního programu EPAS (vyslanci Evropského parlamentu), se ve dnech 18. 4. až 21. 4. zúčastnili mezinárodní studentské konference v rakouském Grazu. Přítomni byli studenti z šesti evropských zemí (Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko). Setkání pořádala Evropská unie (EU) za účelem navázaní mezinárodních kontaktů mezi mladými lidmi, mezi školami a také seznámení se s činností EU. Konference probíhala v anglickém jazyce a zúčastnilo se jí více než 250 studentů.

A tak jsme nemohli na tomto mezinárodním setkání chybět ani my! Moravskobudějovické Gymnázium a Střední odbornou školu na konferenci reprezentovala pětičlenná skupina studentů ve složení Martina Kalašová, Michaela Kuštová, Aneta Havlíčková, Nikola Navrátilová a Cyril Slavíček v doprovodu paní učitelky Mgr. Hany Soustružníkové.

Čtyřdenní program byl opravdu nabitý, ale pro všechny velmi přínosný. Studenti i učitelé se v průběhu konference účastnili mnoha workshopů a přednášek. Témata byla různá, např. životní prostředí, komunikace, politika, fast fashion atd. Hlavním lákadlem pro zúčastněné byla debata s europoslanci Markétou Gregorovou, Ivanem Štefancem, Ernem Schallerem a Georgem Mayerem.  Měli jsme možnost klást jim otázky a otevírat různá diskusní témata a věřte, že u jednoduchých rozhodně nezůstalo. Diskutovalo se např. o globálním oteplování, válce na Ukrajině, Green Dealu, ale i zákazu potratů v Polsku. Mohu říci, že po chvíli diskuse se v zasedací místnosti udělalo opravdu velké dusno.

Přes skutečně „našlapaný“ program jsme si našli také čas na prohlídku města Graz, které se pyšní 28 m vysokou Hodinovou věží, umělým ostrovem na řece Mur nebo moderní stavbou s pseudonymem „The Friendly Alien“.

Na konci konference jsme se ještě účastnili varhanního koncertu. Zazněly typické skladby z každé z přítomných zemí a nechyběla ani evropská hymna Óda na radost od Ludwiga van Beethovena. Celá konference probíhala naprosto báječně. A my tímto děkujeme za pozvání a skvělou organizaci. Byla pro nás velkým přínosem a zkušeností. Poznali jsme nové přátele i krásná místa, naučili se mnoho nových věcí a domů jsme odjížděli jak jinak než plni skvělých dojmů a zážitků.

 

Aneta Havlíčková, studentka 2. ročníku gymnázia

 

více fotografií ve fotogalerii