Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Závěr školního roku na Gymnáziu a SOŠ

Závěr školního roku na Gymnáziu a SOŠ

Školní rok 2023/2024 se pomalu blížil k závěru a právě v těchto dnech probíhala poslední kola různých odborných soutěží. Před uzávěrkou Zpravodaje nás ještě řada velkých věcí čekala, ale věřím, že ti kteří naši školu průběžně sledují, se výsledky těch nejvyšších soutěžních kol dozvěděli minimálně na našich sociálních sítích. Pojďme si ale jeden výjimečný úspěch představit.

2. místo v národním kole Konverzační soutěže v německém jazyce

V letošním roce se nám opravdu velmi dařilo v mnoha odborných soutěží. Studenti nás skvěle reprezentovali v řadě krajských kol a následně i v kolech národních. Posledním velkým úspěchem bylo úžasné 2. místo Tomáše Fryče, studenta 3. ročníku gymnázia, v národním kole Konverzační soutěže v německém jazyce. O tomto nadaném studentovi jste v našich článcích již opakovaně četli (a věřím, že ještě i v budoucnu budete). Tentokrát se mu podařilo po pouhých třech letech intenzivního studia německého jazyka postoupit mezi ty nejlepší v České republice a v několikakolové soutěži prokázat takové vědomosti, díky kterým obsadil 2. místo. Za to mu patří velká gratulace!

Fyzikální soutěže a exkurze

Úspěchů jsme však dosáhli nejen na poli jazykovědy, ale i v oblasti fyzikálních věd. V druhém pololetí měli studenti gymnázia možnost navštívit zajímavá místa, která jim přiblížila praktické využití fyziky v různých oblastech a přispěla k prohloubení jejich znalostí a dovedností. Navštívili jsme Jadernou elektrárnu Dukovany, Přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice nebo festival Zažij vědu ve Zlíně.

Také letos nás čtveřice studentů třetího ročníku reprezentovala na Jaderné maturitě, kterou pořádá skupina ČEZ. Akce se konala v Jaderné elektrárně Dukovany a nabídla studentům jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí provozu, strojovny nebo skladu vyhořelého materiálu. Krom prohlídek se studenti zúčastnili přednášek a na závěr absolvovali test, který prověřil jejich nově nabyté znalosti.

Studenti se i v druhém pololetí účastnili nejrůznějších soutěží z oblasti fyziky.

Pozoruhodného úspěchu dosáhli studenti 1. B, když se probojovali do národního kola soutěže POHÁR VĚDY, které proběhne v Praze a přivítá nejlepší týmy z celé České republiky. Letošní téma soutěže je ZAHRADA a naši studenti si zatím vedou skvěle – získali téměř plný počet bodů v jednotlivých kolech.

Dalším zajímavým projektem, kterého se naši studenti účastní, je soutěž VÍM PROČ. V rámci které v týmech natáčeli a popisovali své fyzikální experimenty. Celkem jsme do soutěže zaslali pět soutěžních videí nabitých různými experimenty, které si studenti sami připravili, demonstrovali, natočili i sestříhali. Soutěžní videa naleznete na stránkách: www.svetenergie.cz/vim-proc .

Děkujeme studentům za skvělou reprezentaci školy.

Za Gymnázium a SOŠ Mor. Budějovice Mgr. Barbora Kabelková a Mgr. Květa Bretšnajdrová