Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Dobrovolnictví

Dobrovolnická činnost

Jednou z kompetencí získávaných v rámci vzdělávání na naší škole je schopnost a ochota pomáhat druhým. Programově je tato kompetence rozvíjena především u oboru Sociální činnost, jehož absolventi ji pro svoje budoucí povolání nutně potřebují.

Proto doporučujeme studentům tohoto oboru (a samozřejmě nejen jim) zúčastnit se během studia i dobrovolnické činnosti. V rámci výuky absolvují ve III. ročníku odbornou praxi v rozsahu 3 týdnů a ve IV. ročníku dokonce povinný předmět odborná praxe, který je pro práci v sociálních službách připravuje. Velmi důležité je však získání vztahu k těmto činnostem, ke klientům, což se nejlépe utváří právě v rámci neformálních činností. Dobrovolnická činnost je studentům potvrzena a je přínosem jak pro pozdější přijímací zkoušky na vyšší a vysoké školy (tzn. plusové body u přijímacího řízení), tak pro účely konkurzního řízení na pracovní pozice pracovníků v sociálních službách. Mimo dobrovolnictví studenti také podporují charitativní činnosti školy, což jsou Srdíčkové dny, Bílá pastelka, Mikulášské besídky pro handicapované, pomoc při organizaci plesů pro handicapované, sportovních odpolední pro děti i organizování kulturních akcí pro seniory. To vše jistě napomáhá lepší orientaci při studiu zvoleného oboru, ale především formuje pozitivním způsobem i osobnost jednotlivce.

Doporučený rozsah dobrovolnické činnosti:

1. ročník: 40 hodin

2. ročník: 40 hodin

3. ročník: 20 hodin

Výběr pracovišť je ponechán zcela na studentech, preferují se služby sociální péče v místě bydliště.

Doporučená pracoviště:

Mateřské školy, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním handicapem, komunitní centra pro mládež, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, domy mládeže, domovy pro seniory, domovinky

Koordinátor dobrovolnické činnosti je Mgr. Leona Štáblová (mobil: 702093709, e-mail: stablova.leona@gymsosmb.cz ), na kterou se můžete s dotazy týkající se dobrovolnické činnosti obrátit.