Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Čtyřleté gymnázium

Gymnázium čtyřleté (79-41-K/41)

 • Chceš studovat na vysoké škole a v budoucnu se stát lékařem, právníkem, vědeckým pracovníkem, technikem, psychologem?

 • Možná ještě nemáš představu o své budoucí profesi, ale tvým cílem je studium na vysoké škole?

 • Chceš si zajistit perspektivní povolání, které tě bude bavit a ještě tě dobře uživí?

Pak je tvou nejlepší volbou studovat obor ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM.

Co ti nabízíme?

 • Kvalitní výuku zajištěnou kvalifikovanými učiteli
 • Intenzivní výuku dvou cizích jazyků
 • Velmi dobrou znalost práce s počítačem a IT
 • Všeobecně zaměřenou výuku, takže se můžeš hlásit ke studiu na kterékoliv vysoké škole v ČR i v zahraničí
 • Příjemné prostředí menší školy, v němž se všichni známe, pomáháme si navzájem a nemáme problém se šikanou
 • Skvělé zázemí pro tvé potřeby (studovna, studentská klubovna Akvárko, jídelna, PC a kopírky pro žáky, WIFI, nápojový a jídelní automat, koutky k neformálnímu posezení na chodbách, informační nástěnky, …)
 • Bohatou možnost seberealizace v širokém spektru aktivit různého zaměření

Během studia tě čeká:

 • Adaptační kurz
 • Metody učení
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Vánoční divadelní festival
 • Letní sportovně turistický kurz
 • Jarní Majáles
 • Maturitní ples, Poslední zvonění a MATURITA J

Můžeš se účastnit řady aktivit:

 • Zájmové kroužky (ruština, francouzština, debatní klub, robotika, sportovní kroužek, Globe, příprava na testy studijních předpokladů)
 • Dobrovolnická činnost (např. sbírky Bílá pastelka, Srdíčkový den a další)
 • Odborné exkurze a exkurze do zahraničí
 • Projektová činnost (Otevřená věda, Talnet, DofE - Cena vévody z Edinburghu, EDISON)
 • Odborně zaměřené aktivity (SOČ, stáže na vysokých školách či odborných pracovištích, spolupráce s vysokými školami, akce v rámci partnerství se Skupinou ČEZ)
 • Soutěže (olympiády v matematice, češtině, chemii, biologii, fyzice, Přírodovědný klokan, Matematický klokan, Bobřík informatiky, Navrhni projekt, …)

Můžeš získat:

 • Europass – evropský doklad o vzdělání, který popisuje získanou kvalifikaci v českém a anglickém nebo německém jazyce
 • certifikát o složení zvolené jazykové zkoušky
 • průkaz ISIC

 

Škola, kde se pořád něco děje!

Na co se můžeš těšit ...