Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Čtyřleté gymnázium

Gymnázium čtyřleté (79-41-K/41)

Čtyřletý obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ se studijními předpoklady a je ideální přípravou pro studium na vysoké škole jakéhokoliv typu.

Gymnázium poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání ve všech předmětech a zároveň nabízí v posledních dvou letech studia širokou škálu volitelných seminářů. Cílem je prohloubit znalosti v jednotlivých předmětech a připravit studenty na úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysoké školy (humanitní, technické, ekonomické, přírodovědné apod.)

Základem je kvalitní výuka cizích jazyků v dostatečné hodinové dotaci. Hlavní nabídku tvoří angličtina a němčina, v případě dostatečného zájmu nabízíme též francouzštinu a ruštinu.

Výsledkem je 100% úspěšnost u státní maturity a více než 90% úspěšnost přijetí na vysoké školy. Absolventy máme na technice, právech i na medicíně.

Naši žáci jsou úspěšní ve středoškolské odborné činnosti, olympiádách i v mezinárodních soutěžích Evropské unie.

Studenti jsou vedeni k samostatnému a kritickému myšlení, k zodpovědnosti a zdravé cílevědomosti. Jsou schopni samostatné práce, ale i práce v kolektivu. Samozřejmostí je využívání moderních informačních technologií.

Co zažiješ mimo školní lavice:

  • Adaptační kurz
  • Metody učení
  • Lyžařská kurz
  • Vodácký kurz
  • Projekt Edison
  • Zahraniční exkurze
  • Odborné exkurze
  • Divadelní přehlídka
  • Majáles