Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Šestileté gymnázium

Gymnázium šestileté (79-41-K/61)

Všeobecné gymnázium šestileté

Šestiletý studijní obor s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky je určen pro nadané a talentované absolventy 7. ročníků ZŠ.

Je ideální přípravou na vysokoškolské studium jakéhokoliv typu. Výhodou toho oboru je soustavnější a dlouhodobější osobní rozvoj žáků.

Cizí jazyky mají v prvních dvou letech výuky dotaci 4+3 a 4+4 hodiny. Výuka je dále podpořena rodilým mluvčím, jazykovými projekty a metodou CLIL – užívání cizího jazyka v ostatních předmětech.

Informatika má hodinovou dotaci 2 a 2 hodiny a je doplněna o zpracování fotografií a videa a o robotiku.

Studenti jsou vedeni k samostatnému a kritickému myšlení, k zodpovědnosti a zdravé cílevědomosti. Jsou schopni samostatné práce, ale i práce v kolektivu. Samozřejmostí je využívání moderních informačních technologií.

Co zažiješ mimo školní lavice:

  • Adaptační kurz
  • Metody učení
  • Lyžařská kurz
  • Vodácký kurz
  • Projekt Edison
  • Zahraniční exkurze
  • Odborné exkurze
  • Divadelní přehlídka
  • Majáles