Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Šestileté gymnázium

Gymnázium šestileté (79-41-K/61)

Šestiletý studijní obor s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky je určen pro nadané a talentované absolventy 7. ročníků ZŠ. 
(79-41-K/61)