Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Šestileté gymnázium

Gymnázium šestileté (79-41-K/61)

  • Jsi sedmák a už víš, že chceš jednou studovat na vysoké škole?

  • Chceš se stát lékařem, právníkem, vědeckým pracovníkem, technikem, psychologem?

  • Líbilo by se ti studovat ve třídě se stejně naladěnými kamarády?

  • Chceš víc hodin počítačů s robotikou a 3D tiskem nebo víc angličtiny se zahraničními lektory?

  • Láká tě učit se v moderně vybavených učebnách a laboratořích?

  • Chceš na sobě začít víc pracovat hned teď?

Přijď studovat obor ŠESTILETÉ GYMNÁZIUM a získej náskok před ostatními.

Šestiletý studijní obor s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky je určen pro nadané a talentované absolventy 7. ročníků ZŠ.

Je ideální přípravou na vysokoškolské studium jakéhokoliv typu. Výhodou toho oboru je soustavnější a dlouhodobější osobní rozvoj žáků.

Cizí jazyky mají v prvních dvou letech výuky dotaci 4+3 a 4+4 hodiny. Výuka je dále podpořena rodilým mluvčím, jazykovými projekty a metodou CLIL – užívání cizího jazyka v ostatních předmětech.

Informatika má hodinovou dotaci 2 a 2 hodiny a je doplněna o zpracování fotografií a videa a o robotiku.

Studenti jsou vedeni k samostatnému a kritickému myšlení, k zodpovědnosti a zdravé cílevědomosti. Jsou schopni samostatné práce, ale i práce v kolektivu. Samozřejmostí je využívání moderních informačních technologií.

Škola, kde se pořád něco děje!

Na co se můžeš těšit ...