Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)

Čtyřletý studijní obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ. V průběhu studia se žáci naučí znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy.

Absolventi tohoto oboru budou umět zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady, samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty, provádět šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky a jiné činnosti.

Naučí se pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, budou připraveni ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke komunikaci s veřejností.

Hlavními odbornými předměty oboru jsou právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, veřejné finance atd.

Součástí výuky je odborná praxe ve 3. a 4. ročníku. Odborná praxe je realizována v institucích státní správy a samosprávy (například na obecních úřadech, soudech, úřadech práce, v archivech, u policie, na finančních úřadech atd.).

Uplatnění absolventa

 • referent ve státní správě a samosprávě (obecní, městské, krajské úřady, finanční úřady, živnostenské úřady, městská policie, Policie ČR)
 • administrativní pracovník v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích
 • v právní a sociální oblasti (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, celní správa, soudy, státní zastupitelství)
 • v občanském sektoru s využitím ekonomického a právního vzdělání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách, především právnických, ekonomických a policejních.

Co zažiješ mimo školní lavice:

 • Adaptační kurz
 • Lyžařská kurz
 • Projekt Edison
 • Odborné exkurze
 • Zahraniční exkurze
 • Souvislá praxe na úřadech
 • Možnost státní zkoušky z psaní na klávesnici
 • Divadelní přehlídka
 • Majáles