Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)

 • Chceš se stát úředníkem státní správy a pracovat na obecním úřadu, městském úřadu, na magistrátu nebo na živnostenském či finančním úřadu?

 • Zajímáš se o oblast práva a chceš pracovat jako administrativní pracovník u soudu nebo v advokátní či notářské kanceláři?

 • Toužíš být státním policistou, městským strážníkem nebo celníkem?

 • Láká tě pracovat s lidmi a pomáhat jim řešit jejich problémy jako pracovník správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny nebo úřadu práce?

Studuj obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - obor, který ti nabízí perspektivní a stabilní uplatnění na trhu práce.

Naučíš se:

 • základům práva, pracovat s právními normami a řešit jednoduché právní případy
 • vykonávat správní agendu, psát smlouvy, právní a správní písemnosti
 • kultivovaně komunikovat s lidmi a vystupovat na veřejnosti
 • ovládat základy ekonomiky, finanční gramotnosti a účetnictví
 • pracovat s výpočetní a kancelářskou technikou
 • psát desetiprstovou hmatovou metodou
 • ovládat 2 světové jazyky

Navštívíš:

 • Poslaneckou sněmovnu
 • Senát
 • Kancelář prezidenta ČR
 • Českou národní banku
 • Muzeum Policie ČR
 • Krajský úřad
 • Katastrální úřad
 • Archiv

Zúčastníš se:

 • adaptačního pobytu pro 1. ročníky
 • lyžařského výcvikového kurzu
 • jednání zastupitelstva obce
 • odborných exkurzí, přednášek a workshopů
 • soudního jednání
 • zahraničních exkurzí
 • odborných a sportovních soutěží

Můžeš získat:

 • certifikát o složení Státní zkoušky z psaní na klávesnici
 • Europass – evropský doklad o vzdělání, který popisuje získanou kvalifikaci v českém a anglickém nebo německém jazyce
 • certifikát o složení zvolené jazykové zkoušky
 • průkaz ISIC

Vyzkoušíš si:

 • práci úředníka v rámci odborné praxe, která je realizovaná jako souvislá třítýdenní praxe ve 3. a 4. ročníku

Můžeš dále studovat:

 • na vyšších odborných školách a vysokých školách se zaměřením na právo, veřejnou správu, ekonomiku, pedagogiku, psychologii, policejní činnost a další

Škola, kde se pořád něco děje!

Na co se můžeš těšit ...