Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

110 let školy

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

O dokončené rekonstrukci původní budovy se dočtete v tomto článku.

  

Vivat, crescat, floreat - Ať žije, roste a vzkvétá!

Těmito slovy připil Pavel Posád, biskup českobudějovický, Gymnáziu a Střední odborné škole v Moravských Budějovicích po slavnostním přestřižení pásky nově opravené budovy gymnázia.

              Důvody k oslavám, které proběhly 2. 10. 2021, byly hned dva. V letošním roce škola slaví již 110 let od svého založení. Jedná se o páté nejstarší gymnázium v Kraji Vysočina, jak ve svém projevu připomněl Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství. Když se toto výročí spojí s ukončením rozsáhlé rekonstrukce za zhruba 28 milionů korun, je to skutečně důvod k oslavám.
               První hosté se v areálu gymnazijního parku začali scházet již po deváté hodině a z jejich reakcí bylo patrné, že mnozí z nich strávili ve škole část svého života, a tak jsou zvědaví, jak se škola proměnila. Slavnostní program zahájil ředitel Gymnázia a SOŠ v Moravských Budějovicích František Dubský, následovalo uvítání všech přítomných a projevy vzácných hostů. První se ujal slova Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu České republiky, který ve své řeči mimo jiné pochválil Kraj Vysočinu za to, jak se stará o své školy, a vyzdvihl význam učitelského povolání pro budoucnost naší republiky. Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, připomenul, kolika  významných historických událostí byla budova školy tichým  svědkem a že v sobě nese i odkaz mnoha významných osobností, které ji navštěvovaly. V podobném duchu promluvili i Karel Janoušek, radní Kraje Vysočina  pro oblast majetku, a místostarostka města Moravské Budějovice Jana Kiesewetterová. Projevy zakončil mimořádný host Mons. Pavel Posád, další z řady úspěšných absolventů našeho gymnázia.
               Po přestřižení pásky následovala samotná prohlídka nově opravených prostor původní budovy školy. Chodby a třídy zaplnil hovor návštěvníků, kteří postupně procházeli výstavami, které pro ně byly připraveny. Měli tak možnost připomenout si historii budovy od jejích počátků až po současnost zdokumentovanou na fotografiích. Mnozí se podivovali, o jak rozsáhlé zásahy se při rekonstrukci jednalo, a oceňovali novou podobu učeben. Velmi pěkné byly reakce na nové prostory školní knihovny přestěhované do reprezentativních prostor bývalé ředitelny a sborovny. Novou podobu také získal studentský klub Akvárko, který si nádherně a v rekordním čase vymalovali sami studenti. Velký zájem vzbudily nové studentské aktivity. Činnost skupiny GMBproMB je už obyvatelům našeho města většinou známá. Zapojení studentů do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu podporující všestranný rozvoj studentů však bylo pro mnohé návštěvníky novinkou.
               Samostatnou část pak tvořilo připomenutí činnosti nejen úspěšných absolventů Gymnázia a Střední odborné školy, ale i mnohých studentů současných. Do aktuálního života naší školy mohli návštěvníci nahlédnout prostřednictvím vystavených fotografií. Mnozí příchozí při této příležitosti s nostalgií vzpomínali na léta, která zde prožili, vzájemně si sdělovali své zážitky a porovnávali své vzpomínky s tím, co právě viděli. Všude vládla příjemná atmosféra, kterou doprovázel smích i tiché cinkání skleniček. V tomto duchu se nesl celý den. Nostalgii střídalo nadšení z nové proměny školy. Věřím, že většina návštěvníků odcházela spokojená. Pro mnohé absolventy to rovněž byla hezká příležitost uspořádat sraz své třídy a ve vzpomínání na školní léta pokračovat i po ukončení akce.
               Tečkou za oslavami 110. výročí založení gymnázia v Moravských Budějovicích by opět mohla být slova Mons. Posáda: „Kudy chodím, tudy šířím věhlas této školy a chtěl bych vám popřát, abyste i vy na ni byli hrdí,  abyste ji milovali a každý podle svých možností podporovali.“
Za Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice Mgr. Květa Bretšnajdrová