Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Sociální činnost

Sociální činnost (75-41-M/01)

 • Jsou Tvými vlastnostmi vstřícnost, empatie, otevřenost a komunikativnost?

 • Chceš pracovat s lidmi v jakémkoliv věku?

 • Máš zájem o psychologii, láká Tě seznámit se blíž s pojmy psychopedie, logopedie, surdopedie apod.?

 • Máš blízko k pedagogice, zajímá Tě práce s dětmi?

 • Chceš mít možnost hned po maturitě získat živnostenský list pro živnost „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“?

 • Láká Tě představa pomáhat dětem ze sociálně slabých rodin, při rozvodu rodičů, při zdravotních problémech?

 • Chtěl by sis otevřít cestu k práci v rámci sociálněprávní ochrany dětí, handicapovaných a seniorů?

 • Láká tě představa, že můžeš někomu pomoci jako pracovník Linky důvěry?

 • Chceš zjistit, co to je trénink paměti, arteterapie, muzikoterapie, canisterapie apod.?

 • Zajímá Tě systém sociální pomoci v našem státě?

 • Chceš zjistit na jaké sociální služby a dávky mají lidé v různých sociálních situacích nárok?

 • Chceš pracovat jako terénní pracovník v sociálních službách nebo se postupně zapojit do možnosti rozšířit řady pracovníků okresní správy sociálního zabezpečení, různých oddělení úřadů práce a sociálních odborů městských úřadů?

Studuj obor SOCIÁLNÍ ČINNOST - obor, který ti nabízí zajímavou různorodou práci, ve společensky ceněné profesi s jistotou uplatnění na trhu práce dnes i do budoucna.

Co Tě čeká?

 • naučíš se základům sociální práce, psychologie, pečovatelství
 • pronikneš do systému sociálních dávek a sociálních služeb
 • zvládneš základy péče o dítě do 3 let věku v denním režimu
 • poznáš široké spektrum terapeutických činností pro různé věkové skupiny od malých dětí po seniory
 • připravíš se na práci s různými typy osobností, propojíš psychologii s osobnostní výchovou
 • zvládneš metody organizace volného času
 • osvojíš si základní postupy sociální, terapeutické a pedagogické práce v sociálních službách

Navštívíš:

 • mateřské školy
 • speciální mateřské školy
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • dětské domovy
 • stacionáře pro handicapované
 • tísňovou péči
 • domovy pro handicapované
 • domovy pro seniory
 • různé typy úřadů apod.

Zúčastníš se:

 • adaptačního pobytu pro 1. ročníky
 • metod učení pro první ročník
 • lyžařského výcvikového kurzu
 • dobrovolnictví dle vlastního výběru
 • charitativních akcí (Srdíčkový den, Koláč pro hospic, Darovaná cihla)
 • odborných exkurzí, přednášek a workshopů
 • zahraničních exkurzí
 • odborných a sportovních soutěží
 • odborných praxí (mateřské školy, mikrojesle, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, stacionáře, domovy pro seniory, sociální odbory MěÚ, úřady práce)

Můžeš získat:

 • Europass – evropský doklad o vzdělání, který popisuje získanou kvalifikaci v českém a anglickém nebo německém jazyce
 • certifikát o složení zvolené jazykové zkoušky
 • průkaz ISIC
 • kartu dobrovolníka
 • rekvalifikační kurz sportovní a rekondiční masáže pro oblast mimo zdravotnictví

V rámci odborné praxe si vyzkoušíš:

 • ve 3. a 4. ročníku  po dobu tři týdnů práci pracovníka v sociálních službách a asistentskou práci v mateřských školách či mikrojeslích
 • ve 4. ročníku průběžnou formou jeden den v týdnu sociální práci pod vedením vyučujícího odborné praxe

Můžeš dále studovat:

 • na vyšších odborných školách a vysokých školách se zaměřením na sociální práci a sociální politiku, sociálněprávní ochranu, pedagogiku, předškolní a mimoškolní pedagogiku, psychologii, charitativní práci apod.

Škola, kde se pořád něco děje!

Na co se můžeš těšit ...