Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Sociální činnost

Sociální činnost (75-41-M/01)

Čtyřletý studijní obor Sociální činnost je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ. Probíhá v něm příprava pracovníků do oblasti sociálních služeb, kteří se zaměřují na práci s dětmi do 3 let věku v denním režimu, s dětmi, které mají specifické poruchy chování, s handicapovanými osobami, s problémovými rodinami v rámci sociálněprávní ochrany, se seniory atd.

Studium se zaměřuje na osobní asistenci, ranou péči, základy sociálního poradenství, sociálněprávní ochranu, krizovou intervenci a terapeutické činnosti.

Absolventi nalézají uplatnění zejména ve službách sociální péče a sociální prevence a mají zároveň možnost rozšířit si svoje vzdělání na vyšších odborných školách a vysokých školách. Po jejich absolvování pracují nejčastěji jako dávkoví specialisté např. na úřadech práce, dále pak v občanských poradnách, mateřských školách, či nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež.

Co zažiješ mimo školní lavice:

 • Adaptační kurz
 • Lyžařská kurz
 • Projekt Edison
 • Odborné exkurze
 • Charitativní činnost
 • Zahraniční exkurze
 • Souvislá praxe
 • Dobrovolnictví
 • Průběžná praxe
 • Divadelní přehlídka
 • Majáles