Edookit iCanteen Edookit Edookit Edookit
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Sociální činnost

Sociální činnost (75-41-M/01)

Čtyřletý studijní obor je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ. Studenti jsou připravováni na práci s klienty v rámci všech sociálních institucí se zaměřením na sociální poradenství, sociálněprávní prevenci, osobní asistenci a krizovou intervenci. 
(75-41-M/01)